Bronsestatue av en historisk figur mot en klar blå himmel.

20. & 21.09: Holberg-treff: På skoleveien med Ludvig Holberg

Bli med på besøk til Latinskolen i Lille Øvregate og hør om Holbergs skolegang i Bergen og opplysningstidens idealer. Vi inviterer til en spennende ettermiddag som gir innblikk i Holbergs oppvekst og tankegodset fra opplysningstiden. Avsluttes med middag på Lille Holbergstuen.

Bli med på Holberg-treff  20. september eller 21. september.

Møt opp ved Holberg-statuen på Vågsalmenningen kl 17. Der får du en introduksjon og bl.a. et tilbakeblikk til avdukingen av statuen på Holbergs 200 års dag. Derfra går turen til Skolemuseet, der du får et underholdene foredrag og omvisning. Ettermiddagen avsluttes med lapskaus på Lille Holbergstuen, som nå er gjenskapt på Wesselstuen. Skal du se «Erasmus Montanus» på DNS samme kveld, rekker du dette.

Pris kr. 300 inkl. lapskaus

Ludvig Holberg (1684-1754) var opptatt av de europeiske opplysningstenkerne og tok med seg dette tankegodset inn i sine skuespill. I «Erasmus Montanus» som nå spiller på Store Scene, harselerte han både over studenten som hadde forlest seg på latin og retorikk, og over uvitenhet og overtro. Som barn bodde Holberg hos sin onkel på Domkirkeplassen, og han fikk en streng opplæring ved skolen som lå like ved. I samarbeid med Bymuseet i Bergen kan du nå besøke skolemuseet, og lære mer om hvordan skolegangen og samfunnet ellers var på Holbergs tid. Kanskje han allerede her i Bergen gjorde seg opp tanker som han senere utviklet i sitt omfattende forfatterskap?

Program  20. og 21. september:
17:00 – Oppmøte ved Holberg-statuen på Vågsallmenningen
17:15 – Foredrag og omvisning på Skolemuseet i Lille Øvregate v/Domkirken
18:15 – Lapskaus på Lille Holbergstuen (inngang Wesselstuen)

Med: Museumsskuespiller og formidler Lars Voss Sørhus og museumskonservator og idehistoriker Baard Skogrand

I samarbeid med Bymuseet i Bergen og De bergenske