search

14.02: Foredrag: Arven etter 11. september

Angrepene i New York 11. september 2001 forandret verden. Vi har invitert Cecilie Hellestveit til Store Scene, tirsdag 14. februar kl 19, for å fortelle om krigen mot terror og hvilke konsekvenser den fikk – ikke bare for internasjonal politikk og lovverk, men også for vårt tankesett og dagligliv.

Cecilie Hellestveit er jurist, samfunnsviter og utenrikspolitisk kommentator, og kjent for sine engasjerende foredrag. Arrangementet på Store Scene er gratis, men du må hente ut fribillett via lenken.

Musikalen «Come from Away» forteller om hvordan tusenvis av flypassasjerer ble ivaretatt i den lille kanadiske Gander, da luftrommet over USA ble stengt etter terrorangrepene 11. september. I dette foredraget får vi mer innsikt i det mørke bakteppet til musikalen.

Forskeren Cecilie Hellestveit viser hvordan terrorhandlingene og USAs respons har endret samfunnsmekanismer og verdenssyn, og økt polariseringen og sikkerhetsregimer.

Hellestveit har utdanning fra Bergen og Oslo, og har også studert og arbeidet i Midtøsten, USA, Russland, Frankrike og Tyskland. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet, og er nå ansatt ved Folkerettsinstituttet. Hun har også flere offentlige verv, og sitter bl.a. nå i Ekstremismekommisjonen som ble oppnevnt av regjeringen i juni. Oppgaven her er å frembringe kunnskap og komme med anbefalinger for å forbedre evnen til å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Hellestveit er fast spaltist i Morgenbladet og Dag og Tid og har også gitt ut flere sakprosabøker som tar utgangspunkt i krigene i Syria, Jemen og Ukraina.

Arrangementet er i samarbeid med Bergen kvinnesaksforening

Foto:Erik Hannemann