To svart-hvitt portretter av kvinner side om side, det ene smiler til kameraet og det andre ser til siden med et subtilt smil.

01. 10. Samtale: Å tro – et mysterium

Prest Sunniva Gylver og skuespiller Ragnhild M. Gudbrandsen møtes til en samtale om tro og tvil, og religionens rolle i et moderne samfunn. Men også om kjærlighetens kraft, og om å dele sorg for å hjelpe andre. Alt sett i lys av teaterstykkene «Morgenstjernen» og «Den 25. timen».

Sunniva Gylver har møtt på mye motgang i livet, hun mistet søsteren sin da hun var 16 år gammel, ble hardt skadet i en bilulykke i 2017 og mistet ektemannen sin sommeren 2021. Gjennom jobben sin som prest og «profesjonell sorgarbeider» møter hun mange som står midt i sorgen og fortvilelsen.

I møte med skuespiller Ragnhild M. Gudbrandsen samtaler de om kjærlighetens kraft, om å dele sorg for å hjelpe andre. Men også om tro og tvil, om kvinners rolle i religionen og om religionens rolle i et moderne samfunn. Samtalen blir sett i sammenheng med de DNS-aktuelle teaterstykkene «Morgenstjernen» og «Den 25. timen».

Samtalen tar sted i Teaterkjelleren 1. oktober kl. 16.00. Den varer i ca en time og er gratis, men du må hente ut fribillett på forhånd.

Sunniva Gylver er sokneprest i Fagerborg kirke i Oslo, Hun er også formidler og foredragsholder, og underviser på MF vitenskapelige høgskole for teologi, religion og samfunn. Gylver har gitt ut en rekke bøker, og er også spaltist i bl.a. Aftenposten og Vårt Land.

Ragnhild M. Gudbrandsen har vært fast skuespiller ved Den Nationale Scene siden 2008, og er kjent fra teater, radio, TV, film-produksjoner. I «Den 25. timen» spiller hun rollen som prest.

Foredraget arrangeres i samarbeid med Bergen Kvinnesaksforening.