Tre individer mot forskjellige fargede bakgrunner, som hver uttrykker en unik følelse eller oppførsel.

Podkast: Pride-samtale: Å komme ut – og komme inn

Vi tar utgangspunkt i ulike «komme ut-fortellinger» og fersk forskning, og spør hva som fremdeles kan være vanskelig med å stå frem som skeiv i dagens Norge.

Sammen med Regnbuedagene i Bergen inviterte DNS til en samtale på Store Scene om ulike sider ved det å «komme ut». Skuespillere fremførte også utdrag fra anonyme «komme ut»-fortellinger som kan gi et innblikk i tankeprosessen mange skeive går gjennom.

Samtalen ledes av Inge Alexander Gjestvang, leder av FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Med: Dramatiker og forfatter Camara Joof, psykolog Norman Anderssen, skuespiller Kristian Berg Jåtten og Arne Christian Nilsen fra Skeiv Kristent nettverk.

Tekst og sang ved Ameli Isungset Agbota, Reny G. Folgerø og Kristian Berg Jåtten.

For de fleste av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet, vil det å fortelle dette til våre nærmeste være et viktig vendepunkt. Erfaringene kan ha stor påvirkning til hvordan man forholder seg til åpenhet senere i livet. For «å komme ut» er ikke bare noe man gjør én gang – med nye sosiale miljø, ny skole eller arbeidsplass står man overfor valget gang på gang.

Den omfattende studien LHBTIS-levekår 2020, ledet fra UiB, offentliggjøres senere i år . En første rapport herfra , peker på at det er mange av oss som opplever utfordringer og belastninger knyttet til åpenhet, til tross for flere formelle rettigheter, juridisk rettsvern og en bedring av holdninger i samfunnet. Hva er de største hindrene, hvilke begrensninger opplever man med begreper og kategorier, og hva har det å stå frem å si for egen selvforståelse?

Når man først har kommet ut, kan man også ta del i et skeivt felleskap. Men hva kjennetegner dette fellesskapet og hvor lett er det å komme inn? Hvor inkluderende oppleves de ulike miljøene?

Samtalen ble holdt på Store Scene 9. juni 2021