search

Idun Vik

Idun-Vik-intra

Idun Vik

Aktuell med:

Idun Vik er utdannet skuespiller ved Guildford School of Acting, og virker utøvende, skapende og som produsent.
Les mer

De siste årene har hun hatt base i Bergen og blant annet vært tilknyttet BIT Teatergarasjen, Den Nationale Scene og Cornerteateret i tillegg til samarbeid og utvikling av egne prosjekter i det frie feltet. Hun medvirker som skuespiller i flere prosjekter som utvikles av Cornerstone (Semmelweis.materiale av Cecilie Løveid på Bergen Dramatikkfestival og De ansatte av Olga Ravn), og er tilknyttet bl.a. Livia’s Room og LARSEN vs. MUNCH av Lene Therese Teigen som er under utvikling. Våren 2018 var hun å se som auksjonarius i Post Capitalistic Auction –  en co-produksjon med BIT Teatergarasjen og Bergen Kunsthall utviklet av Jingyi Wang i samarbeid med Idun. Hun har spilt i flere produksjoner på Den Nationale Scene, blant annet en av hovedrollene i Hellemyrsfolket.  På Hordaland Teater har hun vært å se i  Belle Gunness – eit mobilt drama om kjærleik, mord og vaflar. Ved siden av egne prosjekter, jobber Idun for tiden som dramaturg ved Den Nationale.

Tidligere medvirket i