Tidslinje Henrik Ibsen

Henrik Ibsens liv

1828 – Født i Skien

1842 – Flytter til Grimstad for å gå i lære som apoteker.

1859 – Bor i Kristiania (Oslo) hvor skriver dikt og drama samtidig som han tar artium.

1851 – Ansatt som dramatisk forfatter ved Det norske Theater i Bergen.

1852 – Studiereise til utlandet. Får nå også arbeid som instruktør ved teateret i Bergen.

1857 – Forlater Bergen og stillingen ved Det norske Theater i Bergen for å arbeide ved Kristiania Norske Theater (Oslo).

1858 – Reiser tilbake til Bergen for å gifte seg med Susanne Daa Thoresen, som han møtte i byen.

1859 – Deres sønn Sigurd blir født.

1864 -1891 – Forlater Norge for å bo i Italia og Tyskland. Skriver nå de fleste av sine berømte skuespill.

1891 – Vender tilbake til Norge som berømt forfatter og forsetter å skrive i Kristiania (Oslo).

1900 – 06 – Får slag og dør seks år senere.