search

Kommunikasjonsmedarbeider - vikariat

Har du et hjerte for teater, og vil bidra til å skape engasjement rundt forestillingene på Den Nationale Scene?
Vi søker en dyktig, handlekraftig og idérik medarbeider som kan inngå i vårt kommunikasjonsteam. Har du interesse for kunstformidling, journalistikk og visuell historiefortelling, og har erfaring fra presse og arbeid med sosiale medier? Kommunikasjonsavdelingen produserer video, foto og tekst til teatrets ulike kommunikasjonsflater. Vi søker etter en kollega som primært skal jobbe med videojournalistikk og tekster til dns.no og SoMe. Fotokunnskaper er også et pluss. Oppgaver vil være:

  • Lage videoreportasjer, intervjuer og andre innlegg skreddersydd DNS’ ulike kommunikasjonskanaler.
  • Planlegge og publisere innhold på dns.no og sosiale medier
  • Bistå i avviklingen av ekstraarrangement (samtaler, familieaktiviteter mm)

Vår kommunikasjonsavdeling skal engasjere et bredt publikum og senke tersklene for å oppsøke teatret. Du må trives med høyt tempo og like å jobbe med formidling av scenekunst og humørfylte appetittvekkere. Samarbeidsevner vektlegges og du må bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi forutsetter at du kjenner Word, Excell og Adobe-programmer for video- og fotoredigering. Erfaring med WordPress er en fordel.

Stillingen er et vikariat i 100 % frem til sommeren 2020, men med muligheter for fast stilling. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjef.
Lønn etter avtale. Vi har pensjons- og forsikringsordninger.

Velkommen som søker!

Frist 25. februar 2019
Søknad med CV sendes til: søknad@dns.no. Søkere som innkalles til intervju bes medbringe godkjente kopier av attester og vitnemål.

Kontaktpersoner:
Silje Gripsrud, kommunikasjonssjef, tlf: 924 38 727
Hanne Jacobsen, HR Sjef, 952 19 061

I henhold til offentlighetsloven §25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste, dersom søkeren selv ber om det. DNS er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av søkernes anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet.

Dersom DNS mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Om arbeidsgiveren

A/S Den Nationale Scene er en av landets fire nasjonale scenekunstinstitusjoner. Vi gløder for å skape magiske øyeblikk gjennom engasjerende og relevant teater, og skal tilby et mangfoldig repertoar av høy kunstnerisk kvalitet. Vi er ca. 140 fast ansatte og spiller rundt 700 forestillinger på tre scener hvert år. Over 136.000 mennesker besøkte oss i 2018.